เบเยอร์ วาร์นิช (U-080) ด้าน 1กระป๋อง

฿0.00/ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

Details :

Beger Varnish  เบเยอร์ วาร์นิช (ภายนอก) ชนิดด้าน

วาร์นิช คุณภาพสูง สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวาย ธรรมชาติของเฟอร์นิเจอร์หวายมีความยืดหยุ่­นตัวสูง ดังนั้นสีที่ทาจึงต้องมีความยืดหยุ่นตัวสู­งตามสภาพพื้นผิว เพื่อไม่ให้เกิดการแตกล่อนของฟิล์มสี Beger Varnish ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้ความมันวาว โชว์ลายไม้ชัดเจน สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวายประเภทต่างๆ
Qty :
0
0