งานปูพื้นปาร์เก้ ไม้สัก

งานปูปาร์เก้ไม้สัก ขนาด 4″x60cm เกรด AAA ปูลายก้างปลา ทำสียูรีเทนเงา 
@Private Residence บรมราชชนนี 

0
0