งานปูพื้นปารเก้ บ้านพักอาศัย “ไม้ประดู่“

งานปูพื้นปารเก้ “ไม้ประดู่” ขนาด 4’x60 cm บ้านพักอาศัย ทำสีพื้นด้วยยูรีเทนกึ่งเงา ย้อมสีอ่อน ออกคล้ายสีไม้มะค่า 

@BANG-SUE BANGKOK 

0
0